Novinky

Informace před táborem


Vážení rodiče,

byť se situace mění doslova každým okamžikem, máme snad finální informace ohledně testování dětí před táborem. Dítě se před odjezdem na tábor musí prokázat aktuálním negativním PCR testem. Pokud dítě koronavirus prodělalo v posledních 180 dnech, stačí o tomto lékařské potvrzení. To samé platí v případě, že je minimálně 22 dní po první dávce očkovací vakcíny. Všechny výše uvedené skutečnosti je nutné při odjezdu prokázat, ideálně prostřednictvím oficiálního certifikátu.

V případě testování metodou PCR se vyhneme opětovnému testování během tábora, které by bylo při našem počtu dětí administrativně i organizačně náročné a narušilo by táborový program.

V případě, že se rozhodnete z nějakého důvodu PCR test s dětmi neabsolvovat, je možné se před odjezdem prokázat i negativním testem antigenním. V tomto případě nesmí být test starší 72 hodin s tím, že je nutné při odjezdu předat paní zdravotnici s ostatními dokumenty i další 2 ks samotestovací sady (s nadepsaným jménem Vašeho dítěte), neboť budeme muset tyto děti otestovat po 7 dnech znovu.

Počítejte tedy prosím s výše uvedenou povinností, včas děti objednejte (případně si zajistěte odpovídající certifikát). Mějte prosím na paměti, že v případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebudeme moci Vaše dítě na tábor přijmout.PLATBA ZA TÁBOR


Vážení rodiče,

přestože dosud není jisté, zda se letošní tábor uskuteční, již nyní je možno uhradit platbu za tábor ve výši 5470 Kč na č.ú. 234538399/0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte.

V případě, že se tábor nebude moci konat, bude Vám uhrazená částka v maximální možné výši vrácena. Zjistěte si, zda máte možnost poplatek za tábor částečně uhradit z příspěvků zdravotní pojišťovny, odborových organizací, zaměstnavatele nebo někoho jiného a případně nás neváhejte kontaktovat na našem emailu za účelem vystavení faktury.

Vedení táboraPřihlašování na tábor 2021


Vážení rodiče, 

pokud s námi byl Váš potomek v předchozích letech na táboře, právě Vám byl na Váš email zaslán link s elektronickou přihláškou na tábor 2021. Přihlašování není momentálně spuštěno pro nové zájemce, uvidíme podle toho, kolik dětí se nám letos v první vlně přihlásí. 

V případě, že jste nám dali vědět dopředu, přihlašte pod tímto linkem i případné sourozence a kamarády. Přihlášky prosím zašlete nejpozději do 15.02.2021. S přihláškou prosím neotálejte, v momentě, kdy bude kapacita tábora naplněna, bude přihlašování ukončeno i před tímto datem. 

S pozdravem 

Vedení tábora
Informace o přihlašování a nové ceně tábora


Vážení rodiče a příznivci našich táborů,
i přes nelehkou dobu, ve které nevíme, co bude zítra, ani příští měsíc a tedy ani, zda se budou moci v letošním roce uskutečnit letní tábory, případně pro kolik dětí a za jakých podmínek, musíme být připraveni a již plánovat letošní ročník, abychom si alespoň zachovali možnost tábory uskutečnit. Pak už děj se vůle politiků.

Přihlašování na 1. turnus bude spuštěno pro veřejnost 15.2.2021, ale ještě předtím bude 5 dní (od 10.2.2021) umožněno přihlásit se přednostně účastníkům loňského tábora, kteří budou splňovat ostatní podmínky pro přihlášení (zejména věkové). Sledujte prosím naše webové stránky a zprávy, které budete od nás dostávat do e-mailové schránky.

Vzhledem k tomu, že jsme v posledních několika letech cenu tábora neupravovali a v kombinaci se zvyšujícími se cenami základních vstupů (surovin, dopravy, služeb, energií), společně se zavedením proti epidemiologických opatření (které jsou také dosti nákladné), jsme nuceni pro letošní rok zvýšit cenu všech táborů o 500 Kč oproti předchozím letům. Nečiníme tak rádi, protože naším hlavním cílem je umožnit dostupnost táborů co největšímu počtu dětí. Jelikož jsme neziskovou organizací, můžeme Vás alespoň ujistit, že veškeré prostředky zaplacené za poukaz zůstanou „na táboře“, a to buď přímo spotřebované na konkrétním turnusu, nebo jako investice do údržby zařízení a vybavení sloužící dětem. Přejeme Vám krásné dny, hodně zdraví a optimismu.

Vedení tábora