Rozdělení do oddílů na Celotáborovou hru ⇩


Achajové ⇩

Image Image

Asyřané ⇩

Image Image

Babyloňané ⇩

Image Image

Etruskové ⇩

Image Image

Féničané ⇩

Image Image

Chetité ⇩

Image Image

Judské Kralovství ⇩

Image Image

Kartágínci ⇩

Image Image

Luvijci ⇩

Image Image

Mykéňané ⇩

Image Image

Nubíjci ⇩

Image Image

Sumerové ⇩

Image Image