1. TURNUS LDT Sázava Sedliště 

 

Náš turnus vždy zahajuje táborovou sezonu na Sedlišti. Přípravě celého areálu, mimo jiné chatek, kuchyně, umývárek a všech společných prostor, je věnována podstatná část jara a podílejí se na ní všechny čtyři turnusy. Vše musí být dokonale připraveno, aby nás v prvních hektických hodinách tábora nic nepřekvapilo. 

 

Datum 1. turnusu není každý rok stejné, tábor se koná vždy od první do třetí prázdninové soboty. Po odpoledním příjezdu autobusy do tábora se děti seznamují s ostatními členy oddílu, se svými oddílovými vedoucími, s areálem tábora a přidělenou chatkou. Mají čas si připravit postel, vybalit nejdůležitější věci a pak hrají seznamovací hry. Tábor je oficiálně zahájen na prvním nástupu, kdy dojde k vyvěšení táborové vlajky na stožár.

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ

 

Děti jsou hned na začátku tábora rozděleny do oddílů a do týmů. V oddíle jsou stejně staré děti, jeden oddíl jsou zpravidla dvě chatičky, tedy maximálně 16 dětí. Oddíly mladších dětí jsou většinou menší (okolo 10 dětí). V oddíle jsou děti ubytovány, chodí na celodenní výlety, puťáky, noční bojovky, do umýváren a na jídlo a mají svého oddílového vedoucího a oddílového instruktora. Oddílů máme obvykle 10 (5 holčičích, 5 klučičích). 

Pro potřeby celotáborové hry jsou děti rozděleny do týmů (týmy jsou dle tématu hry nazývány různě, např. národy, šlechtické rody, skupiny agentů, výzkumné týmy, ale třeba i pacienti s určitou chorobou nebo mafiánský klan). V týmu jsou děti všech věkových kategorií a mají k sobě opět svého týmového vedoucího a týmového instruktora. 

V průběhu tábora se děti samozřejmě nepohybují pouze v rámci těchto skupin, věkově blízké oddíly se často spojují za účelem hraní her, kde je potřeba větší počet účastníků, táboráky jsou pořádány také pro více oddílů najednou.

 

TÁBOROVÝ TÝM

Dobrý tábor dělají dobří lidé. Skvělý tábor dělají skvělí lidé. Počínaje úžasnými kuchaři, přes vedení, vedoucí, instruktory, až po všechny pomocnice a pomocníky. Na našem táboře máme obvykle 10 oddílových vedoucích a 10 oddílových instruktorů (pro 10 oddílů) + 2 týmové vedoucí a 2 týmové instruktory (pro 12 týmů). Součástí týmu jsou starostlivé zdravotnice s tím, že zdravotní kurz mají další 4 účastníci tábora, takže jsou vždy k ruce.

 

AREÁL TÁBORA

Areál tábora se nachází uprostřed lesů nedaleko města Sázava. Při jeho návštěvách si děti nakupují dobroty v místním obchodě a skoro každý se zastaví i v místní cukrárně. V dochozí vzdálenosti od tábora je vlaková zastávka Samopše, řeka Sázava, kam se starší oddíly při příznivých podmínkách chodí koupat, nebo kemp Cíl, kde se dá koupit nějaká ta zmrzlina. 

Děti jsou ubytovány v chatkách, v areálu je pro děti celkem 14 „velkých“ chatek pro 8 dětí, 3 menší chatky pro 6 dětí, „střelnice“, kde může spát nejstarší oddíl kluků (název a obsazení je čistě náhodné!), jeden chatkostan, který je připraven pro případ izolace a je zde místo pro dvě děti. Chatky jsou vybaveny palandami, skřínkami na oblečení, stolem a židlemi, venku mají děti skříň na boty a věšáky na mokré pláštěnky. 

 

Umývárny jsou samozřejmě rozděleny na holčičí a klučičí, oboje prošly v minulých letech (2019–2020) rekonstrukcí. Ke sprchování je k dispozici teplá voda.  

 

V areálu se dále nachází hřiště na fotbal a volejbal (přehazovanou), velké ohniště pro večerní táboráky, dětská prolejzačka, na tábor připravujeme party stan s pingpongovým stolem. 

 

Spoustu věcí si v táboře stavíme sami (samozřejmě v součinnosti s ostatními turnusy. Pamětníci si jistě vybavují vojenský stan, který sloužil jako jídelna a stany s podsadou, které stály kousek od umýváren a kde teď stojí chatky A, B, C. 

V posledních letech přibyl chatkostan, „vila“ a úplně čerstvě také zastřešení před jídelnou:

 

JAK VYPADÁ BĚŽNÝ TÁBOROVÝ DENBěžný táborový den je ohraničen budíčkem v 08:00 a večerkou ve 21:30 pro menší děti a ve 22:00 pro větší děti. V 8:20 jde na snídani první skupina, v 08:45 druhá skupina. Po snídani si děti uklízejí chatičky a okolo 09:30 může být krátký nástup, před začátkem etapy CTH, nebo rovnou začátek dopoledního programu po oddílech. Po dopoledním programu jde ve 12:00 na oběd první skupina, ve 12:30 (nebo reálně až potom, co se jídelna uvolní) jde na oběd skupina druhá. Po obědě až do 14:30 děti odpočívají v rámci poledního klidu. Po poledním klidu začíná další etapa CTH nebo jiný pestrý program v rámci oddílů. Po odpolední etapě, pokud je tedy ještě čas, probíhají společné hry až do večeře. První skupina večeří v 18:00 hodin, druhá v 18:30 (nebo reálně až potom, co se jídelna uvolní). Po večeři je hlavní velký nástup, kde se děti dozví denní rozkaz na následující den, výsledky proběhlých CTH, bodování úklidu, rozděluje se veteš a čte bonzbox. Po nástupu následuje večerní program, a to buď PPCH nebo společný program (diskotéka, bingo, táborák ntp.). Pro menší oddíly končí den ve 21:30, starším ve 22:00. Pokud samozřejmě není noční hra nebo bojovka. O tom děti ale dopředu nikdy nevědí. 

 

CTH a PPCH

 

Za těmito záhadnými zkratkami se skrývají naše označení pro táborový program. Jak již bylo řečeno výše, děti jsou každý rok rozděleny do Týmů pro CeloTáborovou Hru (CTH) a dále do oddílů po chatkách s ostatními dětmi ze stejné věkové kategorie. 

Celotáborová hra je vlastně téma celého tábora. Většina z nás si snad ani nevzpomene na všechny CTH, co se v historii našeho turnusu odehrály. V posledních letech to byly například EGYPT, AKTA X, KOUZELNICKÝ POHÁR, BOJ O SÁZAVSKÝ TRŮN, STAR WARS, SANATORIUM, CHICKAGO, STAR GATE, PIRÁTI, ŘÍMANÉ, INDIÁNI, ŽELEZNICE…

V rámci CTH děti soutěží v týmech jednotlivých etapách, za ty dle umístění dostávají body do celkového pořadí a někdy i nějaké stopy nebo indicie k vyřešení záhad CTH.  Jak běží tábor, děti se více a více přibližují k cíli CTH, který může být velice různý – v minulých letech děti vracely faraonovi poklad, ničily viteály, hledali lék na šílenství, bojovali proti zákeřnému slizu a zažívali spoustu a spoustu dalších dobrodružství. 

Čas, kdy se nesoutěží v rámci CTH, tráví děti ve svých oddílech se svými oddílovými vedoucími a mají Program Po Chatkách (PPCH). V rámci tohoto programu hrají děti klasické táborové hry, chodí na krátké výlety po okolí tábora, nebo tento čas využijí k návštěvě umýváren a při nepříznivém počasí se třeba dívají na film nebo něco vyrábějí. 

V průběhu tábora se konají samozřejmě i další aktivity, které nespadají do CTH ani do PPCH. Každý rok se pořádá talentová soutěž Zlaté kuře, jehož vítěz, jak název napovídá, obdrží jako hlavní cenu pečené kuřátko. Pro mnoho dětí je i tato odměna silná motivace k účasti. 

Minimálně třikrát za tábor se koná táborová diskotéka, kam se děti vyfiknou, někteří se dokonce i učešou a vezmou sváteční ponožky. V tyto večery je často drobně posunutá večerka, což především starší ročníky náležité oceňují a při ohlášení poslední písničky je na místního DJ vytvářen mnohdy až neúnosný nátlak. 

Pro všechny věkové kategorie je během tábora připravena noční bojovka. Pro nejmladší děti je nejstaršími oddíly připravován pohádkový les, kdy jdou děti lesem po svíčkách a cestou potkávají postavy, které znají z pohádek. Největší úspěch v posledních letech slavili princezna Elsa s Olafem a stálice Pat a Mat. Mladší střední děti chodí krátkou trasu po provázku do tábora, pro střední děti připravujeme klasickou bojovku lesem (pro starší děti i s lekačkama). Nejstarší děti jsou pak po menších skupinkách společně s Instruktory odvezeni do krátké vzdálenosti od tábora a se svíčkou, jednou sirkou a mapou se musejí dostat zpět do tábora. ZÁVĚR

Každý jezdí na tábory z trochu jiného důvodu. Děti hledají dobrodružství, nové kamarády, nové zážitky. Pro celý náš táborový tým je nejdůležitější připravit pro děti spoustu nezapomenutelných zážitků stejně jako je naši předchůdci připravovali pro nás. S ohledem na to, kolik dětí se nám každý rok vrací a kolik jich bohužel musíme odmítat věříme, že se nám to daří.S pozdravem
Vedení tábora  • Uživatelé 17
  • Články 363
  • Počet zobrazených článků 1477079