Novinky

INFORMACE PŘED ODJEZDEM


1. POTVRZENÍ PROKAZUJÍCÍ NEGATIVITU NA COVID 19 (TESTOVÁNÍ)

Při odjezdu (nebo příjezdu na tábor v případě individuální dopravy) je nutné odevzdat:
- potvrzení o negativním výsledku PCR testu (nesmí být starší 7 dnů), nebo
- potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (nesmí být starší 72 hodin – počítáno od 0:00 hodin dne ve kterém byl test proveden) – tento typ testování je třeba opakovat vždy po 7 dnech, proto je NUTNÉ PŘEDAT PŘI ODJEZDU ZDRAVOTNICI 2ks samotestovací sady (v sáčku, podepsané jménem dítěte), nebo
- potvrzení o očkování v případě, že od podání první dávky uplynulo 22 dní, nebo
-  potvrzení o prodělání nemoci Covid 19 v předcházejících 180 dnech (pokud 180 dní uplyne během tábora, je nutné splnit jednu z výše uvedených podmínek) 

Přestože je možné akceptovat výsledky testů dle výše u vedených pravidel, žádáme Vás o provedení testování dětí v termínu co nejbližším odjezdu tábora. Pokud to možné není, prosíme o dodržování zvýšené opatrnosti v období mezi testem a odjezdem na tábor. 

2. ODJEZD NA TÁBOR

Prosíme ty z Vás, kteří mají možnost děti na tábor dovést po vlastní ose, abyste nám dali vědět (pokud jste tak dosud neučinili) a děti autem na tábor přivezli. V tomto případě si převezmeme děti u brány tábora v době od 13:00 do 14.00 hodin.

I letos budeme odjíždět tak, aby se při odjezdu setkalo co nejméně lidí, bylo v okolí více míst na parkování a vše proběhlo ve větším klidu. 

První skupina bude odjíždět v sobotu 03.07.2021 ve 13:30 z parkoviště u Úřadu městské části Praha 4 (dříve poliklinika), ul. Antala Staška, stanice metra Budějovická, sraz účastníků je stanoven na 13:00 hod. Druhá skupina za stejných podmínek, jen odjezd je ve 14:30 a sraz ve 14:00 hodin. Každý dostal individuální e-mail do které skupiny patří. Pokud jste e-mail nečetli, nebo jste informaci zapomněli, tak nás prosím kontaktujte.

Kromě dokladů (ev. samotestů v případě antigenních testů) uvedených v bodě 1.  nezapomeňte vzít s sebou k odjezdu:  

- potvrzení o obecné bezinfekčnosti ze dne odjezdu, tj. 03.07.
- potvrzení o zdravotní způsobilosti (platné dva roky)
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny

3. DALŠÍ INFORMACE

Děti měli v instrukcích „Co s sebou“ také malé kapesné. Vzhledem k platným vládním opatřením pro letní tábory děti nebudou moci navštívit nedaleké městečko, ani jet na celodenní výlet do míst, kde by se mohli potkat s více lidmi, a tedy ani utratit své kapesné.  Letos bychom jim tedy chtěli  udělat několikrát za tábor, obchod přímo v areálu tábora, kde by si mohly za stejné ceny jako v běžném obchodě nakoupit to, za co obvykle utrácejí.

Nezapomeňte prosím přibalit dětem obyčejné bílé tričko (budeme ho pomalovávat) - jak je uvedeno v pokynech k táboru.

Všechny potřebné informace naleznete také V záložce „Pro rodiče“. Informace před táborem


Vážení rodiče,

byť se situace mění doslova každým okamžikem, máme snad finální informace ohledně testování dětí před táborem. Dítě se před odjezdem na tábor musí prokázat aktuálním negativním PCR testem. Pokud dítě koronavirus prodělalo v posledních 180 dnech, stačí o tomto lékařské potvrzení. To samé platí v případě, že je minimálně 22 dní po první dávce očkovací vakcíny. Všechny výše uvedené skutečnosti je nutné při odjezdu prokázat, ideálně prostřednictvím oficiálního certifikátu.

V případě testování metodou PCR se vyhneme opětovnému testování během tábora, které by bylo při našem počtu dětí administrativně i organizačně náročné a narušilo by táborový program.

V případě, že se rozhodnete z nějakého důvodu PCR test s dětmi neabsolvovat, je možné se před odjezdem prokázat i negativním testem antigenním. V tomto případě nesmí být test starší 72 hodin s tím, že je nutné při odjezdu předat paní zdravotnici s ostatními dokumenty i další 2 ks samotestovací sady (s nadepsaným jménem Vašeho dítěte), neboť budeme muset tyto děti otestovat po 7 dnech znovu.

Počítejte tedy prosím s výše uvedenou povinností, včas děti objednejte (případně si zajistěte odpovídající certifikát). Mějte prosím na paměti, že v případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebudeme moci Vaše dítě na tábor přijmout.
PLATBA ZA TÁBOR


Vážení rodiče,

přestože dosud není jisté, zda se letošní tábor uskuteční, již nyní je možno uhradit platbu za tábor ve výši 5470 Kč na č.ú. 234538399/0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte.

V případě, že se tábor nebude moci konat, bude Vám uhrazená částka v maximální možné výši vrácena. Zjistěte si, zda máte možnost poplatek za tábor částečně uhradit z příspěvků zdravotní pojišťovny, odborových organizací, zaměstnavatele nebo někoho jiného a případně nás neváhejte kontaktovat na našem emailu za účelem vystavení faktury.

Vedení táboraPřihlašování na tábor 2021


Vážení rodiče, 

pokud s námi byl Váš potomek v předchozích letech na táboře, právě Vám byl na Váš email zaslán link s elektronickou přihláškou na tábor 2021. Přihlašování není momentálně spuštěno pro nové zájemce, uvidíme podle toho, kolik dětí se nám letos v první vlně přihlásí. 

V případě, že jste nám dali vědět dopředu, přihlašte pod tímto linkem i případné sourozence a kamarády. Přihlášky prosím zašlete nejpozději do 15.02.2021. S přihláškou prosím neotálejte, v momentě, kdy bude kapacita tábora naplněna, bude přihlašování ukončeno i před tímto datem. 

S pozdravem 

Vedení tábora