Novinky

 

1. července 2017, večerní program , Sázava-Sedliště

Ve večerních hodinách se král sešel v lesích poblíž svého panství potají se svým bratrem, který žádal o pomoc při obraně svého státu. Na tajnou poradu byli pozváni i všichni poddaní, kteří ale byli svědky nečekaného zvratu. Špehové našeho krále přiběhli s novinkou, že i naše zem je v ohrožení. Ubránit celou zem je teď tedy na nás. Po cestě z porady šlechticové pozvaní na Sázavský hrad potkali v lesích ale i vědmu, která jim předala osudovou informaci o tom, jak bránit a zvítězit. Nic tedy není ztraceno. Je čas zahájit rytířský výcvik a rozjet se do strážních hradů na hranicích. V jakém složení ale vyrazí, rozhodne až osudové psaní přečtené při východu slunce. Za krále! 

 

1. července 2017, příjezd , Sázava-Sedliště

Po všem tom nakládání stovek zavazadel i dětí máme vyhráno. Zamávali jsme rodičům a vyrazili směrem na Sázavu. Cesta uběhla jako nic a teď už začíná jen zábava. Vítají se staří známí, i seznamování nováčků už probíhá v plném proudu. Nezapomínáme ani na ubytování a vybalování, všichni mají svou postel i poličku a nic už nebrání tomu, zahrát si první hry, pochutnat si na táborové večeři i čekat na příjezd krále a jeho družiny.

Všichni zúčastnění pracovali až do posledních sil i za nepříznivého počasí.

15. července 2017, Sázava-Sedliště

 

 

Královské slavnosti, i když trochu narušené nepokoji, jsou u konce! I když šlo o těch nejkrásnějších 14 dní, je nejvyšší čas se znovu rozjet do svých domovů a čekat na další královo pozvání. A kdo ví, třeba se v blízké době, zase probudí nějaké zlo, které bude potřeba prozkoumat, prošetřit a dost možná i zneškodnit. Okolnosti se možná jednoduše změní, ale královi věrní s ním navždy zůstanou. 

Tak zase za rok na viděnou!