Skvělé zprávy! :-)


Dle "Hygienicko-protiepidemických opatření stanovených pro zajištění sezóny letních táborů 2020" vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR je v tuto chvíli velmi pravděpodobné, že se letní tábory uskuteční podle plánu. Pokud jste tak dosud neučinil, tak pošlete platbu za tábor ve výši 4970,- Kč na účet č. 234538399/ 0300, variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka.

Podrobné pokyny k táboru Vám tentokrát pošleme nejpozději do poloviny června. Sledujte také informace na našich webových stránkách. S pozdravem Vedení tábora