PLATBA ZA TÁBOR


Vážení rodiče,

přestože dosud není jisté, zda se letošní tábor uskuteční, již nyní je možno uhradit platbu za tábor ve výši 5470 Kč na č.ú. 234538399/0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte.

V případě, že se tábor nebude moci konat, bude Vám uhrazená částka v maximální možné výši vrácena. Zjistěte si, zda máte možnost poplatek za tábor částečně uhradit z příspěvků zdravotní pojišťovny, odborových organizací, zaměstnavatele nebo někoho jiného a případně nás neváhejte kontaktovat na našem emailu za účelem vystavení faktury.

Vedení tábora