Egyptologické sympózium zahájeno


S radostí oznamujeme, že všichni zvaní účastníci Egyptologického sympózia jsou na místě! Těšíme se z tak hojné účasti a zatímco se všichni věnují zabydlování, naše vedení sympózia pilně připravuje první setkání u našeho objevu. Věříme, že pohled na bohatě zdobený sarkofág, který je jedním z hlavních důvodů našeho setkání, proběhne ve večerních hodinách bez jakýchkoliv problémů a splní očekávání všech pozvaných vědců z celého světa.

Dárcům děkujeme za poskytnuté dezinfekční prostředy!

Vedení tábora

P.S.: Fotky z denního dění najdete na Zprávy ohledně děnní v táboře sledujte na