Vedení

Vybrat kontakt
Obrázek kontaktu
Zástupce hlavního vedoucího, zásobovač
Další údaje:
Jak dlouho jezdíš na tábor?
Pamatuji založení scauta
Jak dlouho děláš vedoucího/instruktora?
Věky věků
Proč jezdíš na tábor?
To už si nepamatuji
Nejlepší zážitek?
Oslava 20 výročí tábora
Nejoblíbenější jídlo na táboře?
Medomáslo
Nejoblíbenější místo na táboře?
Kadibudka
Nejoblíbenější hra?
Akta X