12.den


Dopolední program strávili členové týmů SCP v rámci svých oddílů po chatkách. V rámci odpoledního programu, pak členové týmů SCP cestovali napříč časem do dávné Ameriky do dob indiánů, aby pomohli náčelníkovi. Nejprve bylo nutné si získat jeho důvěru cestou odvahy.